Servicios
Cont¨¢ctenos
WENZHOU CHANGS MACHINERY CO.,LTD 
³§     Ö·£ºÈð°²ÊÐÄϱõ½ÖµÀÔƽ­±ê×¼ÇṤ³§·¿BÇø2-1Â¥ 
Address£ºBuilding 21,Area B,Yunjiang Industrial Zone,

Ruian city,Zhejiang,P.R.China.P.C:325207 

Tel£º+86-577-86009991¡¢86051848
Fax£º+86-577-86066075

Email£ºchangs@changsinter.com

Contact person£º Spring Chang (ÕÅ´ºÃ·)

Cell£º+86-13906646246

Equipo de Servicio

  > Servicios > Equipo de Servicio > Details
Despu¨¦s de la venta de equipo

Tiempo£º2015/3/31 20:38:01  Visitas£º8290

        

              Name:Yangjing                                                  Name:Xie haiyan                             Name:Zeng  Shanyun

              After sale Department                                        After sale Department                            After sale Department

              Cel:+86-13867799568                                        Cel:0577-65026598                             Cel:+86-15067818568

              2444600216@qq.com                                        3126772802@qq.com                            981300100@qq.com

Prev£º Next£º
Copyright © Wenzhou Changs M¨¢quinaria Co. Ltd. © All Rights Reserved.  
Tel¨¦fono£º+86-577-65026598/6698/6898  FAX +86-577-65026798  Address£ºSouthern Economic Development Zone, Ruian City Development District 2
Wenzhou Changs Machinery Co.,Ltd. has developed series of screen printing equipment, including automatic computerised UV screen printer, automatic textile screen printer, semi-auto textile printer, automatic flatbed screen printer, manual screen printer.


ISTOP


S
k
y
p
e
<<